Edudemy National Seminar

I Sverige har vi skolplikt fram tills dess att vi går ut årskurs nio i grundskolan. Därefter är gymnasieskolan en frivillig skolform som de allra flesta elever i Sverige väljer att gå i och den svenska gymnasieskolan är idag en arbetsplats för mer är 340 000 elever och ca 34 500 lärare på mer än 1300 skolor runt om i Sverige.

Om du har valt att gå i gymnasiet är valen många, nästan för många kan man tycka ibland. Vill du bli jurist eller florist? Bagare eller elitidrottare? Sjökapten eller sjuksköterska? Den svenska gymnasieskolan erbjuder studieförberedande program inom vitt skilda områden, yrkesprogram som ger dig praktiska erfarenheter och arbetslivserfarenhet och individuella program som ytterligare kan hjälpa dig att nå dina mål med dina studier om det är så att du behöver extra stöd och stöttning med planering och genomförande av din skoldag. Viktigt att komma ihåg är också att även du som väljer ett yrkesförberedande program kan gå vidare till högre studier om du ser till att få rätt behörigheter med dig. Studievägarna och möjligheterna är många.

Läs också: Att studera och arbeta som Geograf

Vad som genomsyrar hela den svenska gymnasieskolan är att det är en fantastisk möjlighet för dig själv att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig, som väcker din lust för att lära dig mer och som kan leda dig fram mot ditt framtida drömyrke. Den här friheten att välja kommer dessutom med en stor dos ansvar för dina egna studier, för dina val och för dina resultat. Här hittar du mer information om den svenska skolan med fokus särskilt på gymnasieskolan och vad som utmärker den.

Läs också: Den svenska skolan är gratis!